Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een of meer zorgbehoevende personen die bij u inwonen (familie, vrienden, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van de gemeente een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

De zorgbehoevende is:

 • ingeschreven op hetzelfde adres in Poperinge als de mantelzorger
 • woont bij de mantelzorger in:
 • wordt verzorgd bij de mantelzorger thuis en:
  • ofwel verblijft daar de hele dag
  • ofwel gaat voor dagbesteding naar een erkend dagcentrum
 • is minstens 21 op de dag van de premieaanvraag
 • heeft een vermindering van de zelfredzaamheid:
  • ofwel van minstens 12 punten
  • ofwel van 80 %
 • geniet:
  • ofwel een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap
  • ofwel de tegemoetkoming 'hulp aan bejaarden' van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Aanvragen

Waar?

Stad Poperinge – Dienst Welzijn

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (pdf, 433,05 kB) van de website.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij de Dienst Welzijn.

Na goedkeuring van uw dossier betaalt de stad de toelage jaarlijks op het einde van het jaar uit.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt 125 euro per jaar mantelzorg.

De gemeente betaalt de premie uit aan de mantelzorger.

Wanneer de zorgbehoevende langer dan een maanden is opgenomen in een ziekenhuis of andere instelling, krijgt u voor de periode van opname geen premie.

(bedrag geldig vanaf 1 september 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over de vermindering van de zelfredzaamheid
 • attest:
  • ofwel over de toekenning van de tegemoetkoming 'hulp aan bejaarden'
  • ofwel over de integratietegemoetkoming

Bijkomende informatie

U raadpleegt het volledige reglement op de website van de stad Poperinge.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 10/04/2012.