Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Inwoners van Grobbendonk en Bouwel die vrijwillig zorgbehoevenden thuis begeleiden krijgen van de gemeente Grobbendonk een toelage.

Voorwaarden

De zorgbehoevende is gedomicilieerd in Grobbendonk en:

 • woont ofwel zelfstandig ofwel in
 • is minstens 75 jaar op 1 januari van het dienstjaar
 • komt niet in aanmerking voor een toelage van de zorgverzekering
 • heeft een verminderde zelfredzaamheid door ziekte, leeftijd, ongeval of handicap van minstens 7 punten op de schaal van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • geniet het OMNIO- of WIGW-statuut

De mantelzorger is gedomicilieerd in Grobbendonk en:

 • heeft 2 jaar voor de aanvraag een netto belastbaar gezinsinkomen van hoogstens 24.296 euro, na jaarlijkse aanpassing aan de gezondheidsindex

Aanvragen

Waar?

OCMW Grobbendonk:

 • ofwel Sociale Dienst
 • ofwel Sociaal Huis

Hoe?

U vraagt het aanvraagformulier op bij de Sociale Dienst van het OCMW Grobbendonk of bij het Sociaal Huis.

U informeert bij uw ziekenfonds voor uw aanvraag van de tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgverekering.

U vult het formulier in en ondertekent het. U dient het formulier samen met de nodige documenten in bij het vast bureau van het OCMW.

Na goedkeuring betaalt het OCMW de toelage maandelijks uit.

Elke mantelzorger ontvangt de premie slechts voor één zorgbehoevende.

Voor een zorgbehoevende kan slechts één mantelzorgpremie aangevraagd worden.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt 25 euro per maand.

(bedrag geldig vanaf 1 februari 2014)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over de mate van zelfredzaamheid van de zorgbehoevende
 • uittreksel uit het bevolkingsregister:
  • van de mantelzorger
  • van de zorgbehoevende

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 27/03/2014.