Kleine landschapselementen – premie (Leefmilieu, Milieu) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kleine landschapselementen – premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt een premie voor voor de aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen zoals haag, heg, houtkant, houtwal, knotbomen, kleine bosjes, hakhoutbosjes, poelen, sloten en greppels, trage wegen.

Voorwaarden

De percelen liggen in Zele en

  • zijn gelegen in groengebied: bos, natuur, park, buffer of in agrarisch gebied
  • u gebruikt alleen streekeigen plantensoorten

Aanvragen

Waar?

Gemeente Zele – Milieudienst

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (doc, 77,1 kB) van de website van Zele of u vraagt het op bij de milieudienst.

U dient het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier samen met de nodige documenten in bij de milieudienst ten laatste een maand voor de uitvoering van de werken.

Het College van burgemeester en schepenen beslist over het dossier.

Bij goedkeuring betaalt de gemeente de premie uit.

Bedrag?

U ontvangt minstens 25 euro, hogere bedragen zijn afhankelijk van het aangelegde landschapselement.

(bedrag geldig op 1 september 2011)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • een kaart waarop aangeduid:
    • de ligging van het betrokken perceel
    • de standplaatsen van de aangebrachte landschapselementen

Bijkomende informatie

U raadpleegt het volledige reglement (doc, 137 kB) op de website van Zele of u bekijkt daar de folder (pdf, 646 kB).
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Gemeentelijke subsidie voor kleine landschapselementen.
Laatste update fiche: 08/05/2012.