Mantelzorgtoelage (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt een premie om een zorgbehoevend familielid, bijvoorbeeld een bejaarde, thuis gratis te verzorgen (=mantelzorg).

Voorwaarden

 • de mantelzorger en de zorgbehoevende zijn op de dag van de aanvraag minstens één maand ingeschreven op hetzelfde adres in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Oostrozebeke en wonen effectief op dit adres
 • de mantelzorger
  • is minstens 18 jaar
  • verleent regelmatig hulp aan een inwonende zorgbehoevende
 • de zorgbehoevende
  • is minstens 18 jaar. Bij een palliatieve thuiszorgsituatie geldt deze voorwaarde niet
  • heeft een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van minimaal categorie drie (dit is 12 punten). Bij palliatieve thuiszorgsituatie geldt deze voorwaarde niet

Aanvragen

Waar?

Gemeente Oostrozebeke - sociale dienst OCMW

Hoe?

U vraagt schriftelijk of mondeling de tussenkomst aan. Na het bezoek van een sociaal werker wordt uw aanvraag binnen de 30 dagen behandeld. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht.

Bedrag?

U ontvangt maandelijks 25 euro.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • indien van toepassing een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Raadpleeg ook de volgende rechten:

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Oostrozebeke.
Officiële benaming: Waarderingspremie.
Laatste update fiche: 16/07/2012.