Mantelzorgtoelage (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon bij u thuis verzorgt. U ontvangt hiervoor van de stad een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

 • mantelzorger en zorgbehoevende wonen in Ninove en:
  • zijn sinds minstens 1 maand voor de aanvraag van de premie bij de mantelzorger gedomicilieerd en verblijven daar ook
 • de zorgbehoevende is minstens 21 jaar en:
  • heeft een verminderde zelfredzaamheid van minstens 12 punten
  • heeft een netto belastbaar inkomen van hoogstens 18.662,02 euro, gehuwden of wettelijk samenwonenden hoogstens 22.116,86 euro
 • de mantelzorger:
  • verzorgt thuis een zorgbehoevend persoon
  • is minstens 18 jaar
  • heeft een netto belastbaar inkomen van alle inwonenden samen van hoogstens 25.501,76 euro (zorgbehoevende niet meegerekend)

Aanvragen


Waar?

Stad Ninove – Dienst Sociale Zaken

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (doc, 94,5 kB) van de website of u vraagt het op bij de Dienst Sociale Zaken.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij de Dienst Sociale Zaken.

Na goedkeuring van uw dossier betaalt de stad jaarlijks in januari de premie uit.

Wanneer de zorgbehoevende gedurende minstens 30 dagen na elkaar niet bij de mantelzorger verblijft, wordt een maand premie afgetrokken.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt afhankelijk van het aantal punten van de zorgbehoevende een bedrag dat kan variëren van 15 euro per maand tot en met 150 euro per maand.

(bedragen geldig op 1 december 2014)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bankkaart
 • aanvraagformulier
 • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met het aantal punten zorgbehoevendheid
 • uittreksel uit het bevolkingsregister (samenstelling van het gezin)
 • kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting over het jaar voor de aanvraag van de mantelzorger en alle andere inwonenden
 • kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting over het jaar voor de aanvraag van de zorgbehoevende

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Gemeentelijke mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 27/01/2017.