Nutsvoorzieningen – toelage (Kinderen, Gezinnen, Nutsvoorzieningen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Nutsvoorzieningen – toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Grote gezinnen met een laag inkomen en kinderen ten laste krijgen een premie voor nutsvoorzieningen.

Voorwaarden

U woont in De Pinte en:

 • u hebt minstens drie kinderen ten laste
 • uw inkomen bedraagt, naargelang het aantal kinderen ten laste, hoogstens:
  • 57.280 euro met drie kinderen ten laste
  • 60.460 euro met vier kinderen ten laste
  • 63.640 euro met vijf kinderen ten laste
  • 66.820 euro met zes kinderen ten laste

Aanvragen

Waar?

De Pinte – Sociaal Huis

Hoe?

U vindt het aanvraagformulier samen met de voorwaarden op het einde van elk jaar in de gemeentelijke infokrant.

U dient daarna het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige documenten in bij het Sociaal Huis.

Bedrag?

 • drie kinderen ten laste en inkomen tot 57.280 euro: 50 euro
 • vier kinderen ten laste en inkomen tot 60.460 euro: 60 euro
 • vijf kinderen ten laste en inkomen tot 63.640 euro: 70 euro
 • zes kinderen ten laste en inkomen tot 66.820 euro: 80 euro

(bedragen geldig in 2011)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • kopie van de berekeningsnota van de personenbelasting
 • bewijs van recht op kinderbijslag van januari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Sociale tegemoetkoming voor nutsvoorzieningen.
Laatste update fiche: 30/05/2012.