Kleine landschapselementen - premie voor aanleg (Leefmilieu) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kleine landschapselementen - premie voor aanleg

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt een premie voor de aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen (hagen, bomen, natuurlijke vijver,...)

Voorwaarden

 • de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen wordt uitgevoerd op grond gelegen in Oostrozebeke
 • de eigenaar of huurder van de grond is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Oostrozebeke
 • de grond is gelegen in een zone op het gewestplan aangeduid als:
  • ofwel agrarisch gebied
  • ofwel agrarisch gebied met landschappelijke waarde
  • ofwel agrarisch gebied met ecologisch belang
  • ofwel natuurgebied
  • ofwel natuurreservaat
  • ofwel parkgebied
  • ofwel bosgebied

Aanvragen

Waar?

Gemeente Oostrozebeke - frontoffice

Hoe?

Ten laatste 6 weken voor de uitvoering van de werken dient u een aanvraag in. U ontvangt een goedkeruing (samen met een aanvraagformulier tot uitbetaling) ofwel een afkeuring.

Voor de uitbetaling dient u na de werken en ten laatste 2 maanden na de goedkeuring het aanvraagformulier in.

Bedrag?

 • voor het aanplanten van
  • een haag: 2,5 euro per meter
  • houtkanten: 2 euro per meter
  • een bomenrij: 2,5 euro per boom
  • hoogstammige fruitbomen: 7,5 euro per boom
 • voor het knotten van knotbomen 12,5 euro per boom
 • voor het ruimen of aanleggen van veedrinkpoelen, natuurlijke vijvers en poelen 125 euro

Met een maximum van 750 euro per aanvrager en per jaar.

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • een liggingsplan met een exacte aanduiding van waar de landschapselementen komen

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Oostrozebeke.
Officiƫle benaming: Subsidie voor de aanleg van kleine landschapselementen.
Laatste update fiche: 16/07/2012.