Levenslang wonen - premie (Wonen, Huisvesting, Bouwen, aanpassingspremie woning personen met een handicap, aanpassingspremie bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Levenslang wonen - premie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt een premie voor het aanpassen van uw woning met als doel het levenslang wonen.

Volgende werken komen in aanmerking:

 • verbeteren van de toegankelijkheid in de woning: categorie A
 • plaatsen van een (trap)lift: categorie B
 • automatisering: categorie C
 • aanpassing van de badkamer: categorie D
 • aanpassing slaapkamer, leefruimte en/of keuken: categorie E
 • aanpassing toilet: categorie F

Voorwaarden

 • u woont in Oostrozebeke
 • u woont in de woning als eigenaar of huurder
 • u ben minstens 50 jaar of u heeft een invaliditeit van minstens 66%
 • het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager en inwonende personen (met uitzondering van inwonende kinderen tot en met 25 jaar) van twee jaar terug is maximum 40.000 euro
 • het niet geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning, waarin de werken worden uitgevoerd bedraagt hoogstens 1.200 euro
 • de aanvrager heeft niet meer dan 1 woning in exclusieve volle eigendom of niet-gedeeld vruchtgebruik (enkel eigendommen van de aanvrager worden meegerekend)
 • de kostprijs van de werken bedraagt zonder btw minstens:
  • 1.000 euro per categorie voor de categorieën A tot en met E
  • 250 euro voor de categorie F

Aanvragen

Waar?

Huisvestingsdienst regio Izegem - Woonwinkel Oostrozebeke

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier van de website (pdf, 242kB) van de Woonwinkel.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij de Woonwinkel. Indien nodig begeleidt de Woonwinkel u bij uw aanvraag.

Opgelet: u vraagt de tussenkomst ten laatste 45 kalenderdagen voor de aanvang van de werken aan.

Bedrag?

U ontvangt:

 • 25 % van de kostprijs (zonder btw) met een maximum van 500 euro per categorie voor de categorieën A tot en met E
 • 125 euro (zonder btw) voor de categorie F
 • de tussenkomst kan gecumuleerd worden met de andere premies verleend in het kader van wonen indien voldaan wordt aan alle voorwaarden

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2013)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • eventueel bewijs van invaliditeit
 • attest van gezinssamenstelling (te verkrijgen in het gemeentehuis frontoffice)
 • attest kadastraal inkomen
 • attest van woonst
 • aanslagbiljet van inkomsten van 2 jaar voor de aanvraagdatum
 • attest van invaliditeit 

Bijkomende informatie

Voor meer informatie en het volledige reglement raadpleegt u de website van Woonwinkel Oostrozebeke.
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Oostrozebeke.
Officiële benaming: Premie voor levenslang wonen.
Laatste update fiche: 19/04/2013.