Pedicurebonnen (Voetverzorging, Pedicure) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Pedicurebonnen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Ouderen en personen met een handicap die nood hebben aan medische voetverzorging krijgen daar van het OCMW van Hechtel-Eksel bonnen voor.

Voorwaarden

U bent ingeschreven in het bevolkingsregister van Hechtel-Eksel en:

 • uw bruto jaarinkomen bedraagt hoogstens 15.782,42 euro, dit is de jaarlijks geïndexeerde verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
 • u voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
  • ofwel u bent minstens 65 jaar
  • ofwel u hebt een verminderde zelfredzaamheid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van minstens 9 punten
  • ofwel u geniet verhoogde kinderbijslag door:
   • ofwel een handicap van minstens 66 %
   • ofwel een score van 6 punten voor de 3 pijlers samen
   • ofwel een score van 4 voor de eerste pijler
  • ofwel een geneesheer-specialist oordeelt dat u voetverzorging nodig hebt en dit niet zelf kunt uitvoeren

Aanvragen

Waar?

OCMW Hechtel-Eksel - Seniorendienst

Hoe?

U contacteert de Seniorendienst voor uw aanvraag. Deze dienst onderzoekt uw aanvraag.

Het OCMW controleert uw inkomensgegevens bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Bedrag?

U ontvangt 8 bonnen van 5 euro per jaar.

U legt zelf bij wat verder nog verschuldigd is.

(bedrag geldig vanaf 1 januari 2012)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • klever van het ziekenfonds
 • attest van:
  • ofwel van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over uw verminderde zelfredzaamheid
  • ofwel van uw kinderbijslagkas over de verhoogde kinderbijslag
  • ofwel een geneesheer-specialist met de volgende tekst:
   "Ondergetekende, (naam geneesheer) bevestigt dat (naam + adres aanvrager) een dringende behoefte heeft aan voetverzorging, in de onmogelijkheid verkeert deze zelf uit te voeren en aangewezen is op hulp van derden.”

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Pedicurebonnen.
Laatste update fiche: 06/06/2012.