Minder Mobielen Centrale (Mindermobielencentrale, Vervoerproblemen, Mobiliteit, Mobiliteitsprobleem) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Minder Mobielen Centrale

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De Minder Mobielen Centrale vervoert mensen met verplaatsingsproblemen dankzij de inzet van vrijwillige chauffeurs.

Voorwaarden

U woont in Hechtel-Eksel en:

  • u hebt een verplaatsingsprobleem
  • voor uw traject:
    • ofwel kunt u het openbaar vervoer niet gebruiken
    • ofwel is er geen openbaar vervoer

Aanvragen

Waar?

OCMW Hechtel-Eksel – Seniorendienst

Hoe?

U spreekt met de Seniorendienst af voor uw aanvraag.

Bedrag?

U betaalt een jaarlijks lidgeld van 7,50 euro.

U betaalt 0,20 euro per gereden kilometer.

(bedragen geldig vanaf 1 juli 2011)

Meebrengen

  • identiteitskaart

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Minder Mobielen Centrale.
Laatste update fiche: 06/06/2012.