Sociaal pedagogische toelage (sociaal pedagogische toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Ouders van een kind met een handicap krijgen van de gemeente Kortemark een toelage.

Voorwaarden

 • u woont in Kortemark en:
  • uw kind heeft een handicap van minstens 66 %
  • uw kind is jonger dan 25 jaar
 • uw kind mag actief zijn als vrijwilliger

Aanvragen

Waar?

U Gemeente Kortemark – Sociaal Huis

Hoe?

U contacteert het Sociaal Huis van de Gemeente Kortemark met de nodige documenten.

Na een eerste aanvraag ontvangt u jaarlijks een aanvraagformulier. U vult dit in en u bezorgt het aan het Sociaal Huis.

Bedrag?

U ontvangt:

 • 150 euro voor kinderen die u alleen tijdens het weekend en verlofperiodes thuis verzorgt
 • 200 euro voor kinderen die dagelijks naar huis komen en die u dan thuis verzorgt
 • 250 euro voor kinderen die u permanent thuis verzorgt

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2012)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest over de mate van invaliditeit van uw kind
 • attest over:
  • ofwel over schoolbezoek van de school
  • ofwel over thuisonderwijs

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 27/06/2012.