Taxicheques (Vervoerproblemen, Mobiliteit, Mobiliteitsprobleem) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Taxicheques

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Inwoners van de stad Gent met verplaatsingsmoeilijkheden en een laag inkomen kunnen een pasje aanvragen. Daarmee kunnen ze taxicheques aankopen en gebruiken om taxiritten te betalen tegen de helft van de prijs. Wanneer uw taxicheques van een jaar opgebruikt zijn kunt u met uw pasje ook tegen sociaal tarief rijden.

Voorwaarden

U woont en bent gedomicilieerd in Gent en:

 • u bezit geen wagen op uw eigen naam
 • u kunt zich zonder hulp van derden niet verplaatsen
 • u behoort tot een van de volgende categorieën:
  • ofwel ontvangt u een uitkering die automatisch recht geeft op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering
  • ofwel hebt u een jaarlijks (gezins)inkomen dat niet hoger is dan de inkomensgrenzen voor het openen van het recht op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering
  • ofwel bent u in budgetbeheer of budgetbegeleiding
  • ofwel bevindt u zich in een collectieve schuldenregeling

Aanvragen


Waar?

Stad Gent – Dienst Regie Samenleven en Welzijn

Hoe?

Uw pasje aanvragen:

 • personen die taxicheques wensen te gebruiken moeten eerst een persoonlijke gebruikerskaart aanvragen. De aanvraag kan ook ingediend worden door een vertegenwoordiger, namens en enkel ten behoeve van een persoon die voldoet aan de voorwaarden voor het gebruik van taxicheques.
 • vanaf 1 januari 2016 kunt u de gebruikerskaart aanvragen bij het Gentinfo-punt AC Zuid of in één van de Dienstencentra van de Stad Gent, aan de hand van een aanvraagformulier
 • het aanvraagformulier bevat een door de dokter in te vullen luik en een luik met persoonlijke informatie van de aanvrager

Als u aan alle voorwaarden voldoet, wordt de persoonlijke gebruikerskaart onmiddellijk afgeleverd en kunt u meteen taxicheques aankopen. De geldigheidsduur van de gebruikerskaart is bepaald of onbepaald naargelang de doktersverklaring op het aanvraagformulier.
 
Als u niet meer aan alle voorwaarden voldoet, moet u de gebruikerskaart onmiddellijk inleveren bij de hiertoe aangestelde dienst in het Administratief Centrum Zuid (Gentinfo-punt AC ZUID) of in een van de Dienstencentra van de Stad Gent.

De taxicheques zijn geldig tijdens het jaar van uitgifte. U kunt ze gebruiken tot uiterlijk 15 januari van volgend jaar. U kunt ze in januari en februari van het volgende jaar ook ruilen tegen nieuwe. Aangekochte cheques worden niet vervangen bij diefstal of verlies.

Bedrag?

U betaalt 0,75 euro voor cheques met een waarde van 2,50 euro. U kunt per jaar hoogstens 150 taxicheques kopen.

(bedrag geldig vanaf 1 januari 2016)

Meebrengen

Om uw pasje aan te vragen:

 • een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart
 • een recente en duidelijke pasfoto
 • een bewijs van inkomen:
  • ofwel een kopie van het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting
  • ofwel een ondertekend en gedagtekend attest van het ziekenfonds waaruit blijkt dat de aanvrager recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering
  • ofwel een ondertekend en gedateerd bewijs van budgetbeheer, budgetbegeleiding of collectieve schuldenregeling

Om cheques aan te kopen en te gebruiken: uw pasje.

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Taxicheques.
Laatste update fiche: 02/08/2017.