Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u gratis en vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, buren, vrienden,…) verzorgt. U ontvangt hiervoor van de gemeente een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

de zorgbehoevende:

 • ofwel ontvangt de provinciale mantelzorgpremie van de provincie Oost-Vlaanderen
 • ofwel begint te dementeren maar komt nog niet in aanmerking voor de provinciale mantelzorgpremie en
  • de indicatiestelling op de MMSE- test bedraagt hoogstens 22 punten
  • heeft aantoonbare familiale of affectieve relaties met de mantelzorger

de mantelzorger of het gezin bij wie de zorgbehoevende inwoont, woont en is gedomicilieerd in Sint-Gillis-Waas en:

 • heeft een netto belastbaar jaarinkomen van
  • ofwel als alleenstaande hoogstens 31.388,19 euro
  • ofwel als gehuwden of samenwonende partners hoogstens 37.095,35 euro
  • te verhogen met 10 % per inwonende persoon ten laste
  • nogmaals te verhogen met 10 % wanneer die persoon ten laste een handicap van minstens 66 % heeft

de mantelzorgpremie wordt niet toegekend wanneer u:

 • ofwel de Vlaamse zorgverzekering geniet
 • ofwel een Persoonlijk assistentiebudget ontvangt
 • ofwel de verhoogde kinderbijslag geniet
 • ofwel de gemeentelijke premie thuisverzorging van bejaarden ontvangt

Aanvragen

Waar?

Gemeente Sint-Gillis-Waas – Dienst Welzijn

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (pdf, 708,73 kB) van de website van de gemeente of u vraagt het op bij de Dienst Welzijn.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten voor 15 december in bij de Dienst Welzijn.

Na goedkeuring van uw dossier betaalt de gemeente de toelage jaarlijks uit aan de mantelzorger.

Bedrag?

U ontvangt hoogstens 200 euro per jaar en per domicilie.

Wanneer de zorgbehoevende meer dan drie maanden is opgenomen in een ziekenhuis of andere instelling, krijgt u voor de periode van opname geen premie.

(bedragen geldig vanaf 1 maart 2012)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • ingevuld aanvraagformulier
 • wanneer u recht hebt op de provinciale mantelzorgpremie:
  • kopie van de beslissing over de provinciale mantelzorgpremie
 • wanneer de zorgbehoevende beginnend dementeert:
  • attest over de indicatiestelling op de MMSE-test
  • kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de mantelzorger
  • kopie van het attest over het percentage van invaliditeit wanneer een gezinslid van de mantelzorger een handicap van minstens 67 % heeft

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Gemeentelijke mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 16/07/2012.