Medische kosten - toelage (Geneeskunde, Ziekte, Gezondheidskosten) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Medische kosten - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Wommelgem biedt bepaalde inwoners een gedeeltelijke tussenkomst in maandelijkse medische kosten.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Wommelgem;
 • u heeft een laag inkomen:
  • voor alleenstaanden zonder kinderlast mag het inkomen niet hoger zijn dan circa 850 euro;
  • voor alleenstaanden met kinderlast mag het inkomen niet hoger zijn dan 1.066 euro;
  • voor gezinnen mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan 1.002,6 euro.
 • het Bijzonder Comité van het OCMW beslist of er wordt tussengekomen in de kosten op basis van een medisch voorschrift.

Aanvragen

Waar?

OCMW Wommelgem - Sociale Dienst

Hoe?

U dient een aanvraag in bij de Sociale Dienst van het OCMW Wommelgem. Een maatschappelijk werker van de Sociale Dienst verricht het sociaal onderzoek, stelt een dossier samen en formuleert een voorstel voor het Bijzonder Comité. Het Bijzonder Comité bespreekt het dossier en beslist of de tussenkomst in de medische kosten wordt toegekend.

Bedrag?

 • 75 % van het bedrag waarmee de maandelijkse medische kosten de 25 euro overschrijden.
  • bvb 35 euro medische kosten per maand - 25 euro basisbedrag = 10 euro waarvan 75 % wordt betaald door de gemeente = 7,5 euro tussenkomst;
 • de maximumtussenkomst bedraagt 75 euro per maand (dan bedraagt de rekening 125 euro).

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • bewijs van inkomsten:
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen;
  • bewijzen van actuele inkomsten.
 • bewijs van de medische kosten.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Wommelgem.
Officiële benaming: Tussenkomst Medische kosten.
Laatste update fiche: 26/05/2008.