Mantelzorgtoelage (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig thuis een zorgbehoevend persoon (partner, familielid, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van de gemeente een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

U woont in Erpe-Mere en:

 • u verzorgt gratis een zorgbehoevend familielid
 • de zorgbehoevende:
  • is minstens 65 jaar
  • is familie tot in de tweede graad van de mantelzorger
  • heeft een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten
  • heeft recht op de voorkeursregeling van het ziekenfonds (verhoogde tegemoetkoming)
  • woont sinds 1 januari van jaar van aanvraag in bij de mantelzorger
 • de mantelzorger heeft: 
  • een netto-belastbaar inkomen van hoogstens 29.750,00 euro per jaar, verhoogd met  990,00 euro per persoon fiscaal ten laste

Aanvragen

Waar?

Gemeente Erpe-Mere – Sociaal Huis

Hoe?

U haalt het aanvraagformulier af bij de dienst Sociaal Huis.

U dient het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige documenten in bij het Sociaal Huis.

De gemeente beslist over uw dossier

Bij goedkeuring betaalt de gemeente de toelage jaarlijks uit aan de mantelzorger.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt 620 euro per maand mantelzorg.

Wanneer de zorgbehoevende meer dan drie maanden is opgenomen in een ziekenhuis of andere instelling, dan krijgt u voor de periode van opname geen premie.

(bedrag geldig vanaf 1 januari 2013)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest zorgbehoevendheid
 • aanslagbiljet belastingen
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Erpe-Mere - Sociaal Huis.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 07/06/2013.