Sociaal-pedagogische toelage - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal-pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als u thuis uw kind met een handicap verzorgt en opvoedt, dan kan u een premie krijgen.

Voorwaarden

Het kind met een handicap:

 • is op 1 januari van het dienstjaar ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Erpe-Mere
 • verblijft niet permanent in een gespecialiseerde instelling en is:
  • ofwel hoogstens 21 jaar en:
   • verblijft minstens 80 dagen per jaar thuis en heeft:
    • ofwel een handicap van minstens 66%
    • ofwel een geestelijke handicap van minstens 80%
  • ofwel ouder dan 21 jaar en:
   • er is een vonnis over verlengde minderjarigheid
   • heeft een invaliditeit van 100 %

Aanvragen


Waar?

Gemeente Erpe-Mere - Dienst Sociale Zaken

Hoe?

U haalt het aanvraagformulier op bij de dienst Sociale Zaken.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten jaarlijks in voor eind oktober.

Bedrag?

U ontvangt 620 euro per kind per jaar (bedrag geldig vanaf 1 januari 2013).

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest van de invaliditeit, afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid
 • eventueel kopie van het vonnis van de rechtbank over de verlengde minderjarigheid

Bijkomende informatie

 

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Erpe-Mere - Sociaal Huis.
Officiƫle benaming: Socio-pedagogische premie.
Laatste update fiche: 02/08/2017.