Sociaal pedagogische toelage (sociaal pedagogische toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Westerlo geeft een sociaal-pedagogische toelage aan gezinnen voor de verzorging van hun kind met een handicap.

Voorwaarden

Het kind met de handicap woont in de gemeente Westerlo en:

 • is hoogstens 25 jaar
 • heeft een invaliditeit van minstens 66 %

Aanvragen

Waar?

OCMW Westerlo - Sociale Dienst

Hoe?

De persoon die instaat voor de opvoeding van het kind met de handicap vraagt een aanvraagformulier aan bij de Sociale Dienst van het OCMW.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij het  OCMW tot uiterlijk 31 oktober.

Bedrag?

U ontvangt:

 • 300 euro wanneer u uw kind met een handicap thuis opvoedt
 • 125 euro wanneer uw kind met een handicap in een internaat wordt opgevoed

(bedragen geldig vanaf 1 september 2009)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • bewijs over de handicap van uw kind van: 
  • ofwel de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
  • ofwel van het betalende kinderbijslagfonds

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Westerlo - Sociale dienst.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage kind met een handicap.
Laatste update fiche: 06/02/2014.