Incontinentie- of stomapatiënten - Tegemoetkoming (Zieken, Ziekte, Huisvuil, Incontinentie, Stoma) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Incontinentie- of stomapatiënten - Tegemoetkoming

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Kinrooi geeft een tegemoetkoming aan personen met incontinentieproblemen en stomapatiënten.

Voorwaarden

U bent op 1 januari van het jaar ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Kinrooi en:

 • ofwel hebt u een incontinentieprobleem

 • ofwel bent u stomapatiënt

Aanvragen


Waar?

Gemeentebestuur Kinrooi - Dienst Burgerzaken

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (pdf) van de website van de gemeente of u vraagt het op bij de dienst Burgerzaken.

U dient het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige documenten in bij de dienst Burgerzaken.

Bedrag?

U ontvangt 50 euro (bedrag geldig op 1 juli 2017).

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • een doktersattest:
  • ofwel jaarlijks:
   • bij een voorbijgaand incontinentieprobleem
   • voor stomapatiënten
  • ofwel eenmalig
   • bij een chronisch incontinentieprobleem
   • bij blijvend stomagebruik

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Kinrooi.
Officiële benaming: Tegemoetkoming wegens incontinentie of stoma .
Laatste update fiche: 02/08/2017.