Mantelzorgpremie (Mantelzorg, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van de gemeente een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

De mantelzorger is:

 • ofwel inwoner van Zaventem
 • ofwel geen inwoner van Zaventem en ontvangt geen mantelzorgpremie van een andere gemeente
 • verleent aanvullende zorg aan een zorgbehoevend persoon vanuit een affectieve/sociale relatie
 • voert wekelijks zes verschillende taken uit voor de zorgbehoevende

De zorgbehoevende: woont in Zaventem en

 • ofwel is minstens 21 jaar en heeft een zorgbehoefte van minstens 9 punten.
 • ofwel is hoogstens 20 jaar en:
  • ofwel heeft een handicap van minstens 66 %
  • ofwel scoort minstens 4 punten in de 1ste pijler
  • ofwel scoort minstens 6 punten in de 3 pijlers samen

Aanvragen

Waar?

Gemeente Zaventem – Gemeentelijke sociale dienst

Hoe?

U vraagt bij de Gemeentelijke sociale dienst een aanvraagformulier en een formulier voor medische getuigschrift.

U laat het formulier voor medisch getuigschrift invullen door de huisarts van de zorgbehoevende.

De mantelzorger dient het ingevulde aanvraagformulier samen met het ingevulde medisch getuigschrift of het attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in bij de Gemeentelijke sociale dienst.

De gemeente beslist over uw dossier. Een maand na de aanvraag, en bij goedkeuring, gaat het recht in.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt 10 euro per maand mantelzorg.

De premie wordt in juni en in december uitbetaald.

Bij opname in een instelling of bij overlijden wordt de premie van de lopende maand volledig uitbetaald.

(bedrag geldig vanaf 1 januari 2013)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • medisch getuigschrift
 • voor minder dan 21-jarigen: een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over de handicap

Bijkomende informatie

 


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Gemeentelijke mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 30/01/2017.