Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Hemiksem biedt een toelage voor gezinnen die een kind met een zware handicap verzorgen en opvoeden. Met deze toelage wil de gemeente bijspringen in de kosten die de verzorging en de opvoeding van een kind met een handicap met zich meebrengen.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Hemiksem;
 • u hebt een kind met een zware handicap dat u opvoedt en verzorgt;
 • u ontvangt voor uw kind een verhoogde kinderbijslag.
 • het kind:
  • heeft een handicap van minstens 66%;
  • is niet ouder dan 25 jaar.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Hemiksem - Dienst Burgerzaken

Hoe?

U vraagt de premie aan met een speciaal daartoe bestemd formulier dat ter beschikking is op de Dienst Burgerzaken.

Bedrag?

100 euro per jaar, uitbetaald om de zes maanden in schijven van 50 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • als bewijs van het kind met de zware handicap ofwel:
  • een attest van de compensatiekas waaruit blijkt dat u voor uw kind een verhoogde kinderbijslag ontvangt;
  • een medisch attest waarin de handicap van minstens 66% wordt bevestigd van ofwel:
   • de dienst voor geneeskundige controle van het RIZIV;
   • de medisch-sociale dienst van de FOD Sociale Zaken;
   • Rijksfonds voor de sociale reclassering van personen met een handicap.
  • een attest verstrekt door de dienst ?Tegemoetkomingen aan personen met een handicap? te Brussel waarin ofwel:
   • de arbeidsongeschiktheid van minstens 66% wordt bevestigd.
   • een vermindering van het verdienvermogen tot 1/3 of minder wordt bevestigd.
   • een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 9 punten wordt bevestigd.

Contacteer

Organisatie Gemeente Hemiksem - Dienst Burgerzaken
Adres Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
Tel 03 288 26 20
Fax 03 288 26 00
Website Gemeente Hemiksem - website
E-mail maria.matthysen@hemiksem.be

Openingsuren: elke werkdag van 09u00 tot 12u00
maandag en dinsdag van 14u00 tot 16u00
dinsdag van 18u00 tot 19u30


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Hemiksem.
Officiƫle benaming: Toelage voor gezinnen met een kind of persoon met een zware handicap.
Laatste update fiche: 21/08/2007.