Mantelzorgtoelage (Mantelzorg, mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg is de extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving.
Het OCMW van Lubbeek geeft een mantelzorgtoelage aan alle zorgbehoevende inwoners van Lubbeek die thuis ondersteund worden door mantelzorgers.

Voorwaarden

De zorgbehoevende woont in Lubbeek en:

 • heeft geen recht op de mantelzorgpremie in het kader van de Vlaamse zorgverzekering
 • is meerderjarig
 • heeft:
  • ofwel een BEL-score hoger dan 35 punten en een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering aangevraagd
  • ofwel een BEL-score tussen 25 en 34 punten, met minimum 10 punten op de huishoudelijke ADL
  • ofwel een attest van de mutualiteit waaruit blijkt dat hij of zij recht heeft op:
   • ofwel forfait O op de KATZ-schaal
   • ofwel forfait A op de KATZ-schaal
  • ofwel een vermindering van de zelfredzaamheid met minimum 12 punten
  • ofwel de leeftijd van 90 jaar bereikt 

De mantelzorger:

 • hoeft niet in Lubbeek te wonen
 • is geregistreerd als mantelzorger voor een zorgbehoevende persoon
 • is zelf geen zorgbehoevende
 • doet wekelijks een aantal taken, waarvan minimum twee uit de volgende lijst:
  • onderhoud van de woning en tuin
  • was, strijk
  • boodschappen
  • maaltijden bereiden
  • het huishoudelijk werk organiseren
  • administratie
  • financiële verrichtingen

Aanvragen


Waar?

OCMW Lubbeek – Sociale Dienst

Hoe?

 • u haalt het aanvraagformulier af aan het onthaal van het OCMW
 • u dient het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige documenten in bij de Dienst Thuiszorg
 • na goedkeuring van uw dossier betaalt het OCMW de toelage iedere drie maanden uit
 • u meldt onmiddellijk aan het OCMW Lubbeek wanneer de mantelzorg stopgezet wordt

Bedrag?

De zorgbehoevende ontvangt 40 euro per maand (bij meerdere zorgbehoevenden op hetzelfde adres bedraagt de mantelzorgtoelage vanaf de tweede zorgbehoevende persoon slechts 20 euro per maand).

Elke geregistreerde mantelzorger ontvangt jaarlijks een attentie.

(bedragen geldig vanaf 1 juni 2013)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier

Bijkomende informatie

U raadpleegt het volledige reglement van deze toelage op de website van het OCMW van Lubbeek.

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Lubbeek.
Officiële benaming: Mantelzorg Lubbeek.
Laatste update fiche: 02/08/2017.