Mantelzorgpremie (Mantelzorg, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van de gemeente Halen een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

Zorgbehoevende en mantelzorger wonen in Halen en:

 • zijn familie tot in de tweede graad
 • de zorgbehoevende:
  • is minstens 65 jaar
  • heeft een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten
  • heeft recht op de voorkeursregeling van het ziekenfonds (verhoogde tegemoetkoming)
  • woont sinds minstens 6 maanden in bij de mantelzorger
  • is niet opgenomen in een rusthuis of rust- en verzorgingstehuis
 • de mantelzorger: 
  • verzorgt een zorgbehoevend familielid
  • ontvangt de gemeentelijke zorgtoelage

Aanvragen

Waar?

Gemeente Halen - OCMW

Hoe?

U contacteert het OCMW.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt:

 • 38 euro per maand mantelzorg per oudere
 • 63 euro per maand mantelzorg voor een koppel

Het OCMW betaalt de premie halfjaarlijks uit.

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2013)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over de verminderde zelfredzaamheid
 • een klever van de mutualiteit

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 07/06/2013.