Mantelzorgtoelage (Mantelzorg, Thuiszorg, Hulpverlening, Lichaamsverzorging, Persoonsverzorging, Financiële steun, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) op een kwaliteitsvolle manier verzorgt. De zorgbehoevende heeft verzorging en bijstand nodig bij de essentiële handelingen van het dagelijkse leven. U ontvangt hiervoor een mantelzorgpremie van het OCMW.

Voorwaarden

U en de zorgbehoevende wonen beiden in Boechout of Vremde.

U verstrekt hulp volgens een zorgenplan dat door het OCMW is goedgekeurd.

Aanvragen


Waar?

OCMW Boechout - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt bij het OCMW een formulier voor medisch attest en laat dit door uw huisarts invullen. U bezorgt de sociale dienst van het OCMW, die een aanvraagdossier opstellen.

Het bijzonder comité voor de sociale dienst beoordeelt maandelijks de aanvragen en beslist over toekenning. U krijgt een brief over de beslissing.

De sociale dienst herziet jaarlijks alle goedgekeurde aanvragen.

U meldt onmiddellijk elke gebeurtenis of wijziging van de situatie die een invloed heeft op de mantelzorgtoelage onmiddellijk aan het OCMW.

Bedrag?

De toelage bedraagt 50 euro per maand (bedrag geldig op 1 juli 2017).

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • medisch attest
  • wanneer de zorgbehoevende bij u inwoont: attest over gezinssamenstelling 
  • zorgenplan

Bijkomende informatie

Voor meer informatie over deze toelage raadpleegt u het volledige reglement (doc).

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Boechout.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 02/08/2017.