Medische kosten - toelage (Geneeskunde, Ziekte, Gezondheidskosten) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Medische kosten - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de stad Ronse biedt een financiële tussenkomst voor dokterskosten en de aankoop van medicatie.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de stad Ronse;
 • voor personen en gezinnen die tot de bevoegdheid van het OCMW van Ronse behoren;
 • u heeft een laag inkomen: het inkomen bedraagt niet meer dan het wettelijke leefloon voor de categorie waar u zich in bevindt (kinderbijslag wordt niet aanzien als inkomen);
 • het leefgeld is beperkt, gezien de hoge dokters- en medicatie kosten;
 • de betrokkene kan aantonen dat hij veel dokters- en medische kosten heeft;
 • het OCMW komt enkel tussen voor medicatie met RIZIV-nomenclatuurcode en voor terugbetaalbare magistrale bereidingen. Individuele afwijkingen zijn mogelijk via een steunaanvraag bij het OCMW door betrokkene zelf.
 • de medicatie moet voorgeschreven zijn door de huisarts of door de behandelende specialist 

Aanvragen

Waar?

OCMW Ronse - Sociale Dienst

Hoe?

 • de dokterskosten en/of apothekerskorsten moeten op het daarvoor bestemde formulier worden afgestempeld door het ziekenfonds;
 • aan het begin van de maand brengt de aanvrager dit formulier met de dokterskosten en/of apothekerskosten van de voorbije maand erop binnen op de sociale dienst;
 • alle oplegkosten worden opgeteld en dit formulier + de rekeningenuittreksels wordt afgegeven op de financiële dienst;
 • in heel uitzonderlijke gevallen (zwaar zieke patiënten, die niet altijd over geld beschikken om hun medicatie aan te kopen) wordt er een regeling getroffen met de apotheker om de medicatie gratis te verstrekken aan de cliënt en de kostennota op te sturen naar het OCMW met de melding echt en deugdelijk verklaard voor de som van ...;
 • medicatiekosten bij hospitalisaties worden eveneens in aanmerking genomen, als zij de factuur van hospitalisatie voorleggen;

Bedrag?

 • 50 euro tot maximum 75 euro per maand;
 • in uitzonderlijke gevallen kan dit meer bedragen mits duidelijke motivatie;
 • het bedrag wordt rechtstreeks gestort naar de apotheker of het ziekenhuis.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • alle gegevens die een invloed kunnen hebben op de beslissing omtrent de toekenning van de steun moeten in het dossier worden verzameld (sociaal en financieel onderzoek):
  • de gezinssamenstelling:
   • een uittreksel uit het bevolkingsregister, aan te vragen op de Dienst Bevolking van het stadsbestuur (bij vertoon van het opdrachtenblad hoeft er door de cliënt voor dit uittreksel niets betaald te worden);
  • een kleefbriefje van het ziekenfonds;
  • een bewijs van inkomsten:
   • laatste aanslagbiljet van de belastingen;
   • bewijs van de meest recente inkomsten, zowel van de aanvrager, als van alle personen waarmee hij of zij samenwoont.
  • een bewijs van alle uitgaven:
   • een bewijs van de meest recente betalingen, zowel van de aanvrager als van alle personen waarmee hij of zij samenwoont, bvb: overschrijvingsformulier afgestempeld door de bank, uittreksel van de bankrekening, onbetaalde facturen;
  • een doktersattest met vermelding welke medicatie de cliënt nodig heeft en het aantal consultaties (opmerking: gelet op het beroepsgeheim/medisch geheim vermeldt de dokter de medicatie, maar niet de aard van de ziekte).
  • een attest van de apotheker voor welke som de cliënt maandelijks medicatie aankoopt;

Contacteer

Organisatie OCMW - Gemeente Ronse
Adres Oscar Delghuststraat 62
9600 Ronse
Tel 055 23 74 11
Fax 055 23 74 49
Website OCMW Ronse - website
E-mail pol.kerckhove@ocmwronse.be

Openingsuren: Alle werkdagen van 8 uur 30 tot 11 uur 30
Gesloten op zaterdag, zondag en feestdag


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Ronse.
Officiële benaming: Tussenkomst voor dokters- en medicatiekosten.
Laatste update fiche: 30/08/2007.