Karweidienst (Zieken, Ouderen, Klusjes, klusjesdienst) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Karweidienst

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De karweidienst werd opgericht met als doelstelling hulp te bieden bij bepaalde karweien aan gezinnen en alleenstaanden die door ouderdom, handicap of ziekte deze taken niet meer (volledig) kunnen uitvoeren.

De karweidienst is een aanvulling op de hulp van familie, buren en kennissen en wil zeker deze vorm van sociale solidariteit niet in de weg staan.

Voorwaarden

 • u woont in Gavere
 • u bent ouder dan 65 jaar
 • u bent zorgbehoevend en kunt dat bewijzen met een van de volgende attesten:
  • attest directie generaal voor personen met een handicap
  • attest zorgverzekering
  • attest ziekenfonds (66%)
  • doktersattest met vermelding van de begin- en einddatum van de hulp (bijvoorbeeld na een operatie)
 • u hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg
 • u bevindt zich in een sociale noodsituatie: dan kan de karweidienst helpen onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld voor een verhuis moet de verhuis binnen Gavere zijn en moet de aanvrager meehelpen.
 • uw inkomen is lager dan
  • 1.500 euro per maand als alleenstaande
  • 2.000 euro per maand als gezin
  • 1.875 euro per maand voor alleenstaanden met invaliditeit
  • 2.500 euro per maand voor gezinnen met invaliditeit

Aanvragen


Waar?

OCMW Gavere - Thuiszorgdienst

Hoe?

U vraagt de hulp aan via het OCMW van Gavere. Een maatschappelijk assistent zal u thuis bezoeken om de nodige bewijsstukken te verzamelen.

Bedrag?

Het tarief voor de karweidienst is afhankelijk van:

 • uw maandelijks inkomen (pensioen, wedde, sociale uitkering, onderhoudsgeld ten gunste van de aanvrager, eigendommen …)
 • uw lasten (personen ten laste, huurgeld …)

Bij de berekening van uw inkomen zijn volgende zaken vrijgesteld:

 • zorgverzekering
 • kinderbijslag, onderhoudsgeld ten gunste van de kinderen
 • huurwoning (40% van de huurprijs in mindering brengen van het inkomen – tot maximum 200 euro)
 • kadastraal inkomen van de eigen woning (tot maximum 750 euro)
 • personen ten laste: 125 euro per schoolgaand (x 2 voor mindervalide) in mindering brengen van het inkomen-maximum 375 euro
 • bij verkoop van onroerend goed: vanaf de verkoopdatum zal gedurende een periode van 10 jaar rekening gehouden worden met de opbrengst
 • bij opname van één van beide partners in een rustoord wordt de helft van de gemiddelde kostprijs van het verblijf in de instelling in mindering gebracht van het pensioen. Het tarief wordt berekend op het resterend bedrag van het pensioen

U betaalt per uur 0.0080 x uw totaal maandelijks inkomen.

Meebrengen

 • aanslagbiljet van de belastingen
 • rekeninguittreksel

Bijkomende informatie

OCMW Gavere – Thuiszorgdienst
Adres: Burchtweg 7, 9890 Gavere
Openingsuren: elke werkdag van 08.45 tot 11.45 u. en op woensdag extra van 14.00 tot 16.00u
Telefoonnummer: 09 389 69 72
Faxnummer: 09 384 59 98
E-mailadres: esther.schamp@ocmwgavere.be
Website: www.ocmwgavere.be

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Gavere.
Officiële benaming: Karweidienst.
Laatste update fiche: 27/07/2017.