Incontinentie (incontinentie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Incontinentie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Personen met incontinentieproblemen die incontinentiemateriaal gebruiken, krijgen van het OCMW Lubbeek een toelage.

Voorwaarden

 • u bent minimum 5 jaar oud
 • u gebruikt minimum 3 maanden incontinentiemateriaal
 • u bent minimum 3 maanden ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Lubbeek

Aanvragen


Waar?

OCMW Lubbeek

Hoe?

 • u vraagt het formulier aan:
  • aan de onthaalbalie van het OCMW of het gemeentehuis
  • online: aanvraagformulier (pdf)
  • per e-mail op info@ocmwlubbeek.be
  • telefonisch op het nummer 016 62 91 30
  • schriftelijk op het adres van het OCMW, Staatsbaan 126, 3210 Lubbeek
 • u laat de behandelende arts de verklaring op het formulier invullen en ondertekenen
 • u bezorgt het formulier:
  • ofwel aan het onthaal van het OCMW
  • ofwel per post op het adres van het OCMW, Staatsbaan 126, 3210 Lubbeek
  • ofwel per mail (ingescande versie) naar info@ocmwlubbeek.be

Bedrag?

U ontvangt 50 euro per jaar (bedrag geldig op 1 juli 2017).

Meebrengen

 • aanvraagformulier met de verklaring van uw huisarts

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Lubbeek.
Officiƫle benaming: Toelage voor personen met incontinentieproblemen en bovendien gebruiker zijn van incontinentiemateriaal.
Laatste update fiche: 02/08/2017.