Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Stad Brugge betaalt een mantelzorgpremie aan de persoon die vrijwillig instaat voor de alledaagse zorg voor iemand die zwaar zorgbehoevend is.

Meestal is die mantelzorger een gezins- of familielid, zoals een partner, kind, ouder, broer of zus, maar het kan ook een vriend of kennis zijn.

Voorwaarden

De mantelzorger:

 • ontvangt geen enkele vergoeding voor vrijwilligerswerk
 • is meerderjarig
 • verzorgt een zwaar zorgbehoevende persoon intensief en langdurig
 • hoeft niet in Brugge te wonen

De zorgbehoevende:

 • is in Brugge gedomicilieerd
 • heeft recht op de tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg in het kader van de Vlaamse zorgverzekering
 • woont:
  • ofwel in bij de mantelzorger
  • ofwel thuis (een tijdelijk verblijf in een aangepaste instelling zoals ziekenhuis, centrum voor dagverzorging, kortverblijf in het weekend, wordt aanzien als thuissituatie)
  • ofwel minstens 30 dagen per jaar thuis en de overige dagen in een residentiële instelling

Aanvragen


Waar?

Stad Brugge – Sociaal Huis - Dienst Welzijn

Hoe?

U kunt de mantelzorgpremie online aanvragen via de website van Stad Brugge.

De mantelzorger kan voor meerdere zwaar zorgbehoevenden een mantelzorgpremie ontvangen. De stad betaalt slechts één mantelzorgpremie per zwaar zorgbehoevende.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt:

 • 20 euro per maand voor een zorgbehoevende die permanent in een thuissituatie verblijft
 • 40 euro per jaar voor een zorgbehoevende die minstens 30 dagen per jaar thuis verblijft en de overige dagen in een residentiële instelling

De stad betaalt de premie iedere drie maanden uit.

(bedragen geldig op 1 juli 2017)

Meebrengen

 • een kopie van de toekenning voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse Zorgverzekering

Bijkomende informatie

U raadpleegt de website van de stad Brugge voor meer informatie over deze premie.

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Brugge - Hoogstraat 9.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 02/08/2017.