Sociaalpedagogische toelage (sociaal pedagogische toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaalpedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Ouders van een kind met een handicap komen in aanmerking voor een sociaal pedagogische toelage. Hiermee ondersteunt de gemeente de ouder(s) of voogd bij de verzorging en opvoeding van het kind.

Voorwaarden

U woont in Lubbeek en:

 • het kind met een handicap is:
  • hoogstens 25 jaar
  • heeft een handicap van minstens 66 %
  • verblijft niet permanent in een gespecialiseerde instelling
  • heeft recht op verhoogde of verlengde kinderbijslag

Aanvragen

Waar?

Gemeente Lubbeek – Dienst Financiën

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (pdf, 62kB) of u vraagt het op bij de dienst Financiën.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij de dienst Financiën.

Na goedkeuring betaalt de gemeente de toelage uit.

U vraagt de toelage jaarlijks opnieuw aan.

Bedrag?

U ontvangt jaarlijks:

 • 250 euro per kind wanneer u het thuis opvoedt en verzorgt
 • 200 euro per kind wanneer u het tijdens weekends en vakanties thuis opvoedt en verzorgt
 • 100 euro per kind wanneer het in een gespecialiseerde instelling wordt opgevoed en verzorgd

(bedragen geldig op 1 juli 2013)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • bewijs van verhoogde kinderbijslag

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Kinderen met een handicap – Sociaalpedagogische toelage.
Laatste update fiche: 30/07/2013.