Werkhervattingstoeslag RVA (Tewerkstelling, Werkloos, Werklozen, Arbeid) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Werkhervattingstoeslag RVA

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Een werkhervattingstoeslag is een premie die werklozen van 55 jaar of ouder krijgen als ze terug gaan werken. Afhankelijk van uw situatie krijgt u de toeslag voor onbepaalde duur (zolang u werkt) of tijdelijk voor maximaal drie jaar.

Voorwaarden

Als loontrekkende hebt u bij een werkhervatting recht op een werkhervattingstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent minstens 55 jaar oud
 • u bent buiten uw wil om werkloos geworden
 • u kunt minstens 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen
 • u krijgt of kreeg geen aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag ('brugpensioen')
 • u bent in de loop van de 6 maanden voorafgaand aan de werkhervatting niet in dienst geweest van uw nieuwe werkgever of van de groep waartoe de werkgever behoort (behalve als u tijdens die periode al voldeed aan de voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen)

Als zelfstandige in hoofdberoep hebt u recht op de werkhervattingstoeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u bent minstens 55 jaar oud
 • u bent buiten uw wil om werkloos geworden
 • u kunt minstens 20 jaar beroepsverleden als loontrekkende bewijzen
 • u krijgt of kreeg geen aanvullende vergoeding in het kader van het stelsel van de werkloosheid met bedrijfstoeslag ('brugpensioen')
 • u bent in de maand waarvoor de toeslag gevraagd wordt, actief als zelfstandige in hoofdberoep
 • u bent aangesloten bij een socialeverzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • u verbindt zich ertoe geen enkele prestatie als zelfstandige te leveren ten voordele of voor rekening van uw vroegere werkgever (of van de groep waartoe uw vroegere werkgever behoort) tijdens de periode van 6 maanden die volgt op uw laatste tewerkstelling in dienstverband bij die werkgever
Belangrijk: u ontvangt geen werkhervattingstoeslag als u:
 • bruggepensioneerde bent die het werk hervat
 • de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt
 • recht hebt op een volledig rustpensioen
 • gaat werken bij een werkgever voor wie u tewerkgesteld was tijdens de 6 maanden die de hervatting voorafgaan en dit ongeacht het type contract dat u bij deze werkgever had (vervanging, interim, bepaalde duur)

Aanvragen


Waar?

Uw uitbetalingsinstelling:

 • ofwel uw vakbond
 • ofwel de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

Hoe?

U downloadt het formulier 'Aanvraag om de gewone werkhervattingstoeslag' (pdf) van de website van de RVA.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij uw uitbetalingsinstelling.

De uitbetalingsinstelling stuurt uw aanvraag door naar de RVA. De aanvraag moet daar toekomen uiterlijk de laatste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarvoor de toeslag wordt aangevraagd.

De toeslag wordt toegekend voor een periode van 12 maanden die hernieuwbaar is. U moet tijdens de elfde maand dan een nieuwe aanvraag indienen.

Bedrag?

U ontvangt maandelijks:

 • bij werkhervattingtoeslag van onbepaalde duur: 210,03 euro
 • bij werkhervattingtoeslag van bepaalde duur:
  • eerste twaalf maanden: 210,03 euro
  • tweede periode van twaalf maanden: 140,02 euro
  • derde periode van twaalf maanden: 70,01 euro

(bedragen geldig op 5 juli 2019)

Meebrengen

U hervat het werk als zelfstandige in hoofdberoep: u dient bij uw werkhervattingsaanvraag een bewijs van uw inschrijving bij een sociale verzekeringskas voor zelfstandigen in.

Bijkomende informatie

U consulteert voor meer informatie en voor alle details:

Contacteer

Organisatie Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Adres Keizerslaan 7
1000 Brussel
Tel02 515 41 11
Fax02 514 11 06
Website Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
E-mail
Openingsuren
Opmerking

Laatste update fiche: 23/07/2019.