Mantelzorgtoelage (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg is de extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere personen uit zijn of haar directe omgeving.
Het OCMW van Lummen geeft als blijk van erkenning en waardering een mantelzorgtoelage aan de mantelzorgers die een zorgbehoevende thuis ondersteunen.

Voorwaarden

de zorgbehoevende:

 • is op datum van aanvraag minstens een maand ingeschreven in het bevolkingsregister van Lummen
 • is minstens 65 jaar
 • ontvangt zelf geen mantelzorgpremie voor de verzorging van een andere zorgbehoevende
 • scoort minstens 9 punten volgens de zelfredzaamheidscriteria van de Programmatorische Overheidsdienst Sociale Zaken
 • geniet de voorkeurregeling terugbetaling van gezondheidszorgen WIGW
 • is niet opgenomen in een woonzorgcentrum

de mantelzorger is op datum van aanvraag minstens een maand ingeschreven in het bevolkingsregister van Lummen en

 • verzorgt daadwerkelijk de zorgbehoevende en:
  • ofwel is familie van de zorgbehoevende tot en met de vierde graad
  • ofwel woont op datum van aanvraag minstens een maand op hetzelfde adres van de zorgbehoevende

Aanvragen

Waar?

OCMW Lummen

Hoe?

U vraagt uw mantelzorgpremie samen met de nodige documenten aan bij het OCMW van Lummen.

Een maatschappelijk assistent onderzoekt de naleving van de voorwaarden en legt de aanvraag voor aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt maandelijks tussen 15 en 65 euro, afhankelijk van de mate van zorgbehoefte van de zorgbehoevende.

(bedragen geldig vanaf 1 augustus 2013)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over uw invaliditeitsscore
 • attest over de voorkeurregeling terugbetaling van gezondheidszorgen WIGW

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 05/09/2013.