Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Moerbeke-Waas geeft als blijk van erkenning en waardering een mantelzorgtoelage aan de mantelzorgers die een zorgbehoevende bij hen thuis verzorgen en ondersteunen.

Voorwaarden

De mantelzorger:

  • verzorgt gratis een inwonend zorgbehoevend familielid
  • ontvangt de provinciale mantelzorgpremie
  • woont in Moerbeke-Waas
  • heeft een aantoonbare familiale of affectieve band met de zorgbehoevende
  • de zorgbehoevende woont sinds minstens 6 maanden in bij de mantelzorger

Aanvragen

Waar?

OCMW Moerbeke-Waas – Sociaal Huis

Hoe?

u vraagt eerst de provinciale mantelzorgpremie aan:

U hoeft verder niets te doen.

De gemeente Moerbeke-Waas vraagt jaarlijks bij de provincie welke inwoners de provinciale mantelzorgpremie krijgen.

De gemeente betaalt automatisch de gemeentelijke premie aan die inwoners uit.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt van de gemeente jaarlijks hetzelfde bedrag als het bedrag van de provincie. Dit is hoogstens 325 euro per jaar.

(bedragen geldig vanaf 1 augustus 2013)

Meebrengen

Verklaring op eer over het aantal zorgdagen door de mantelzorger thuis en de eventuele periodes waar de zorg onderbroken werd


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 12/09/2013.