Incontinentiepatiënten - toelage (incontinentie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Incontinentiepatiënten - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente As geeft jaarlijks onder bepaalde voorwaarden een toelage aan incontinentiepatiënten.

Voorwaarden

U bent op 1 januari van het jaar ingeschreven in het bevolkingsregister van As en:

 • u verblijft in As
 • u bent incontentiepatiënt en:
  • ofwel u betaalt het incontinentieforfait
  • ofwel u hebt een score van 3 of 4 op de incontinentieschaal
  • ofwel u bent stomapatiënt

Aanvragen

Waar?

Gemeente As - Dienst Burgerzaken

Hoe?

U dient de nodige documenten onder gesloten omslag uiterlijk op 30 november van het jaar in bij de Dienst Burgerzaken.

Bedrag?

U ontvangt jaarlijks 55 euro.

(bedrag geldig vanaf 1 september 2013) 

Meebrengen

u stuurt onder gesloten omslag:

 • ofwel een bewijs van betaling van het incontinentieforfait
 • ofwel een verklaring van het ziekenfonds
 • ofwel een verklaring van uw geneesheer over uw score op de incontinentieschaal
 • ofwel een attest van uw geneesheer over een blijvend stomagebruik

Bijkomende informatie

U raadpleegt het volledige reglement (pdf, 114 kB) op de website van de gemeente As.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente As.
Officiële benaming: Toelage aan incontinentiepatiënten.
Laatste update fiche: 02/12/2013.