Rusthuis - tussenkomst in de verblijfskosten (Rust- en Verzorgingstehuizen, Ouderen, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Rusthuis - tussenkomst in de verblijfskosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Zomergem biedt personen met financiële problemen een tussenkomst voor de verblijfskosten in een rustoord, een rust- en verzorgingstehuis of een ziekenhuis.

Voorwaarden

  • voor inwoners van de gemeente Zomergem;
  • voor personen met financiële problemen die wegens gezondheidsredenen opgenomen geweest zijn in een rustoord, een rust- en verzorgingstehuis of een ziekenhuis;
  • opmerking: dit is geen algemeen recht maar afhankelijk van uw specifieke situatie.

Aanvragen

Waar?

OCMW Zomergem - Sociaal Huis

Hoe?

De aanvrager dient het daartoe bestemde formulier in op de Sociale Dienst van het OCMW van Zomergem. Na de aanvraag volgt er een financieel onderzoek naar het inkomen van de aanvrager. De Raad van het OCMW zal beslissen of tussenkomst voor de verblijfkosten wordt toegewezen.

Bedrag?

De tussenkomst is afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de aanvrager.

Meebrengen

  • identiteitskaart;
  • kopie van de factuur van het verblijf in het rustoord, rust- en verzorgingstehuis of het ziekenhuis;
  • bewijs van inkomen (zal gevraagd worden bij het financieel onderzoek):
    • laatste aanslagbiljet van de belastingen;
    • bewijs van het actueel inkomen.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Zomergem.
Officiële benaming: Tussenkomst in de verblijfkosten van het rustoord.
Laatste update fiche: 11/04/2013.