Huwelijkspremie (huwelijkspremie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huwelijkspremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Nieuwpoort geeft een huwelijkspremie aan personen die voor het eerst in het huwelijk treden en geen premie voorhuwelijkssparen krijgen.

Voorwaarden

U woont minstens 1 jaar in Nieuwpoort. 

Aanvragen


Waar?

Gemeente Nieuwpoort – Dienst burgerlijke stand

Hoe?

U vraagt de premie schriftelijk aan bij het college van burgemeester en schepenen binnen de drie maanden na de datum van het huwelijk.

U kunt uw aanvraag ook via mail doen.

Bedrag?

U ontvangt 12,50 euro. 

Meebrengen

  • indien het huwelijk niet in Nieuwpoort werd voltrokken: uittreksel uit de huwelijksakte

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Nieuwpoort.
Officiële benaming: Huwelijkspremie.
Laatste update fiche: 20/02/2018.