Milieubelasting - recht op bijkomende gratis huisvuilzakken om medische redenen (Nierpatiënten, Huisvuil, Incontinentie, Stoma, Huisvuil voor incontinentie, stoma, nierdialyse) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Milieubelasting - recht op bijkomende gratis huisvuilzakken om medische redenen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Zedelgem geeft jaarlijks gratis huisvuilzakken aan personen met incontinentie, die een stoma hebben of thuis nierdialyse ondergaan.

Voorwaarden

 • u woont in Zedelgem en
 • u bent belastingplichtig op 1 januari van het betreffende aanslagjaar en:
  • ofwel u lijdt aan incontinentie 
  • ofwel u hebt een stoma
  • ofwel u bent nierpatiënt en ondergaat thuis nierdialyse

Aanvragen

Waar?

Gemeente Zedelgem - Onthaal:

 • van het gemeentehuis
 • van het deelgemeentehuis van:
  • ofwel Loppem
  • ofwel Aaartrijke
  • ofwel Veldgem

Hoe?

U downloadt het formulier voor medisch attest (doc, 33,0 kB) of u haalt het op bij het onthaal van uw gemeente

U laat het formulier invullen en ondertekenen door uw arts.

U gaat voor 1 december met het ingevulde attest en de bon van uw aanslagbiljet van milieubelasting naar het onthaal van uw gemeente.

U ontvangt onmiddellijk de gratis huisvuilzakken.

U moet elk jaar een nieuw attest aanbieden.

Bedrag?

U ontvangt jaarlijks 3 rollen van 12 huisvuilzakken van 75 liter.

(bedrag geldig vanaf 1 april 2014)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • ingevuld en ondertekend medisch attest
 • de bon van uw aanslagbiljet van milieubelasting

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Huisvuil - Gratis huisvuilzakken om medisch redenen.
Laatste update fiche: 06/05/2014.