Mantelzorgpremie (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig en onbezoldigd een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van de gemeente een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

de zorgbehoevende woont in Zedelgem en:

 • is sinds minstens 3 maanden in Zedelgem gedomcilieerd
 • heeft recht op de zorgverzekering
 • verblijft niet voltijds in een residentiële voorziening
 • is geen mantelzorger van een andere zorgbehoevende
 • heeft geen recht op de sociaalpedagogische premie van de gemeente
 • geen voorwaarde:
  • leeftijd
  • inwonen bij de mantelzorger

de mantelzorger:

 • is meerderjarig
 • is niet erkend als zorgbehoevende in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering
 • staat vrijwillig en gratis in voor regelmatige ondersteuning en thuiszorg van een zorgbehoevende
 • hoeft niet ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Zedelgem
 • is geen professionele thuisverzorger

Aanvragen

Waar?

OCMW Zedelgem – Sociaal Huis

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (doc, 39 kB) van de website of u vraagt het op bij het Sociaal Huis.

De mantelzorger dient het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige documenten in bij het Sociaal Huis.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist binnen de maand na het indienen van de aanvraag. De aanvrager krijgt een brief over deze beslissing.

Bij goedkeuring betaalt het OCMW de premie om de drie maanden uit aan de mantelzorger die de aanvraag indient.

Per zorgbehoevende wordt één mantelzorgpremie toegekend. Een mantelzorger kan voor meerdere zorgbehoevenden een premie ontvangen.

Wanneer de zorgbehoevende meer dan 3 maanden is opgenomen in een ziekenhuis of andere instelling, betaalt het OCMW voor die periode geen premie.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt:

 • 30 euro per maand
 • een uitnodiging voor het jaarlijkse mantelzorgfeest

(bedrag geldig vanaf 1 mei 2014)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • het ingevuld aanvraagformulier
 • attest van de zorgverzekering
 • een verklaring op eer van de mantelzorger over de gratis, vrijwillige en regelmatige ondersteuning en thuiszorg van een zorgbehoevende

Bijkomende informatie

U raadpleegt het volledige reglement van deze premie (doc, 17,9 kB) op de website.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 22/10/2014.