Sociaalpedagogische toelage (sociaal pedagogische toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaalpedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Zedelgem geeft een toelage aan gezinnen met een niet-werkend kind met een beperking. Deze premie is een blijk van waardering voor de bijzondere zorgen die worden gegeven aan dit kind.

Voorwaarden

De aanvrager en het kind met een beperking zijn beiden minstens 3 maanden in het bevolkingsregister van de gemeente Zedelgem ingeschreven en:

 • het kind met een beperking:
  • heeft recht op verhoogde kinderbijslag op basis van een score van
   • ofwel 4 punten in pijler 1
   • ofwel 6 punten in de 3 pijlers samen
  • is hoogstens 18 jaar
  • verblijft niet voltijds in een gespecialiseerde instelling
 • de aanvrager:
  • is meerderjarig
  • ontvangt de kinderbijslag voor het kind met de beperking
  • neemt thuis voltijds de verzorging en opvoeding van het kind met de beperking op

Zolang u recht hebt op de sociaalpedagogische toelage kunt u geen gemeentelijke mantelzorgpremie ontvangen.

Aanvragen

Waar?

OCMW Zedelgem – Sociaal Huis

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (doc, 40,0 kB) van de website of u vraagt het op bij het Sociaal Huis.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij het Sociaal Huis. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW beslist over uw aanvraag.

U ontvangt binnen de maand na datum van de aanvraag een brief over de beslissing.

Bedrag?

U ontvangt per maand:

 • 22 euro wanneer uw kind met een beperking tijdens de week naar school of voorziening gaat en tijdens weekends en vakantieperiodes thuis verblijft
 • 26 euro wanneer uw kind met een beperking elke dag na school of voorziening terug naar huis komt
 • 30 euro wanneer uw kind met een beperking voltijds thuis verblijft

U wordt door het OCMW uitgenodigd voor het jaarlijkse mantelzorgfeest.

(bedragen geldig vanaf 1 mei 2014)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest van:
  • de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid over het recht op verhoogde kinderbijslag
  • de school of voorziening over de aanwezigheid, u vindt het model van dit attest (doc, 30,2 kB) op de website
 • bewijs over de uitbetaling van de kinderbijslag op de rekening van de aanvrager
 • verklaring op eer over uw voltijdse verzorging en opvoeding van het kind met de beperking thuis

Bijkomende informatie

U raadpleegt het volledige reglement van deze toelage (doc, 19,2 kB) op de website van het Sociaal Huis/OCMW Zedelgem.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Sociaalpedagogische toelage.
Laatste update fiche: 06/05/2014.