Mantelzorgtoelage (mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Sint-Katelijne-Waver geeft een mantelzorgtoelage aan personen die vrijwillig en gratis een zorgbehoevend persoon uit hun omgeving (familie, vrienden, …) verzorgen.

Voorwaarden

De mantelzorger woont in Sint-Katelijne-Waver en

 • verzorgt gratis een zorgbehoevend familielid
 • is minstens 18 jaar
 • is zelf niet zorgbehoevend

Het zorgbehoevende familielid woont in Sint-Katelijne-Waver en:

  • is minstens 18 jaar
  • verblijft niet in een instelling of rusthuis
  • heeft recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
  • en:
   • ofwel scoort minstens B op de Katz schaal
   • ofwel scoort minstens 30 op de BEL profielschaal
   • ofwel scoort minstens 15 op de medisch sociale schaal (zelfredzaamheid)
   • ofwel scoort minstens C op de evaluatieschaal tegemoetkoming dagcentrum of centrum voor kortverblijf
   • ofwel scoort minstens C op de evaluatieschaal tegemoetkoming verzorgingsinrichting na verhuis van rust-en verzorgingstehuis of rusthuis naar een thuissituatie
   • ofwel heeft recht op bijkomende kinderbijslag voor:
    • ofwel een handicap van minstens 66 % en verminderde zelfredzaamheid van minstens 7 punten
    • ofwel een score van minstens 18 punten op de medisch sociale schaal

Aanvragen


Waar?

OCMW Sint-Katelijne-Waver - Dienst Thuiszorg

Hoe?

De mantelzorger vraagt de toelage aan op de dienst thuiszorg van het OCMW.

De mantelzorger woont samen met de zorgbehoevende: het OCMW schrijft de toelage maandelijks over op de rekening van de mantelzorger.

De mantelzorger woont niet samen met de zorgbehoevende: het OCMW schrijft de toelage twee maal per jaar over op de rekening van de mantelzorger.

Er kan per zorgbehoevende slechts één mantelzorgtoelage aangevraagd worden.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt:

 • wanneer mantelzorger en zorgbehoevende samenwonen:
  • 40 euro per maand voor één zorgbehoevende
  • 80 euro per maand voor twee of meer zorgbehoevenden
 • wanneer mantelzorger en zorgbehoevende niet samenwonen:
  • 120 euro per jaar voor één zorgbehoevende
  • 240 euro per jaar voor twee of meer zorgbehoevenden

(bedrag geldig vanaf 1 september 2014)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • attest over uw verhoogde verzekeringstegemoetkoming
 • ofwel attest over uw zorgbehoefte van:
  • ofwel uw ziekenfonds voor:
   • Katz-schaal in de thuisverpleging
   • evaluatieschaal bij de aanvraag tot tegemoetkoming dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf
   • evaluatieschaal bij de aanvraag tot tegemoetkoming verzorgingsinrichting na verhuis van rust-en verzorgingstehuis of rusthuis naar een thuissituatie
  • ofwel uw ziekenfonds ofwel de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:
   • medisch-sociale evaluatieschaal  over de graad van zelfredzaamheid
  • uw dienst voor gezinszorg:
   • BEL-profielschaal
 • ofwel bewijs van bijkomende kinderbijslag

Bijkomende informatie

U raadpleegt het volledige reglement van deze toelage (pdf, 216 kB) op de website van het OCMW van Sint-Katelijne-Waver.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Sint-Katelijne-Waver.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage OCMW Sint-Katelijne-Waver.
Laatste update fiche: 17/10/2014.