Onderwijscheques (Armoedebestrijding, Gezinnen, School) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Onderwijscheques

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De Stad Diksmuide geeft onderwijscheques aan gezinnen met een laag inkomen als tussenkomst in de schoolfactuur van hun kinderen die kleuter-, basis- of secundair onderwijs volgen.
Met de onderwijscheque kunt u verplichte schooluitgaven, zoals schoolreizen, schoolmaaltijden, boeken en sportdagen betalen.

Voorwaarden

Het schoolgaand kind is gedomicilieerd in Diksmuide en:

  • ofwel heeft het kind recht op de verhoogde tegemoetkoming
  • ofwel is het gezin in collectieve schuldenregeling

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, maar er toch problemen zijn om de schoolfactuur te betalen, kunt u in het Sociaal Huis uw dossier laten onderzoeken.

Aanvragen


Waar?

Sociaal Huis Diksmuide

Hoe?

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u de onderwijscheque afhalen in het Sociaal Huis. Als u financiĆ«le problemen heeft, kunt u in het Sociaal Huis laten onderzoeken of u recht hebt op de cheques.


U kunt de onderwijscheque ophalen vanaf 1 augustus voor het schooljaar dat start op 1 september.

Bedrag?

Elk rechthebbend kind ontvangt een cheque ten bedrage van:

  • kleuteronderwijs: 40 euro
  • lager onderwijs: 80 euro
  • secundair onderwijs: 100 euro

Meebrengen


Bijkomende informatie

Folder onderwijscheques (pdf)

ContacteerOfficiƫle benaming: Onderwijscheques.
Laatste update fiche: 02/08/2017.