Mindervalide kinderen - toelage - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mindervalide kinderen - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Jabbeke geeft een toelage voor mindervalide kinderen.

Voorwaarden

 • u vraagt de toelage aan voor het einde van het kalenderjaar
 • de toelage wordt niet toegekend met terugwerkende kracht
 • u kan de toelage niet combineren met gemeentelijke zorgpremies. U ontvangt alleen de hoogste toelage
 • u bent de moeder of vader van of hebt het hoederecht over een niet-werkend kind met een handicap van minstens 66%
 • de toelage wordt ook toegekend als het kind wordt opgevoed in een pleeg- of gastgezin, bij een voogd of bij een ander familielid
 • uw kind is jonger dan 21 jaar op 1 januari van dit jaar
 • uw kind is op het moment van de aanvraag gedomicilieerd in Jabbeke

Aanvragen


Waar?

Gemeente Jabbeke

Hoe?

U kan het aanvraagformulier (pdf) downloaden of afhalen bij het onthaal gemeentehuis Jabbeke, bij het onthaal gemeentehuis Varsenare of bij het Sociaal Huis, waar u dit aanvraagformulier na invulling samen met de eventueel benodigde documenten ook kunt indienen. U kan het ingevulde aanvraagformulier ook via mail bezorgen (gemeentehuis@jabbeke.be).

Bedrag?

De toelage bedraagt :

 • 300 euro voor mindervalide kinderen die heel het jaar thuis verzorgd en opgevoed worden en geen school kunnen lopen
 • 250 euro voor mindervalide kinderen die schoolgaande zijn, maar elke dag naar huis komen
 • 200 euro voor mindervalide kinderen die enkel tijdens weekends en/of verlofperiodes thuis worden verzorgd en opgevoed.

De betaling gebeurt voor eind januari van het volgende jaar.

Meebrengen

 • een attest van de FOD Sociale Zekerheid met betrekking tot de invaliditeit, eventueel aangevuld met een beslissing van de vrederechter in verband met de pleegvoogdij
 • een schoolgetuigschrift waaruit blijkt dat het kind hetzij dagelijks naar huis gaat, hetzij tijdens het weekend en/of verlofperiodes thuis blijft

Bijkomende informatie

Website Jabbeke - Toelage voor mindervalide kinderen

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Jabbeke.
Officiƫle benaming: Toelagen aan inwoners - toelage voor mindervalide kinderen.
Laatste update fiche: 27/07/2017.