Mindervalide volwassenen - Toelage - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mindervalide volwassenen - Toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Jabbeke geeft een toelage voor mindervalide volwassenen.

Voorwaarden

 • u bent volwassene
 • u hebt op 1 januari een invaliditeit van minstens 66%
 • u hebt op 1 januari uw domicilie in Jabbeke
 • u geniet niet van toelage voor mindervalide kinderen of van een zorgpremie.

Aanvragen


Waar?

Gemeentehuis Jabbeke

Hoe?

Samen met het aanvraagformulier (pdf) legt u een attest voor waaruit blijkt dat u een invaliditeit hebt van minimum 66%. U hebt een attest van:

 • ofwel de FOD Sociale Zekerheid
 • ofwel het Fonds voor Arbeidsongevallen
 • ofwel het Fonds voor Beroepsziekten
 • ofwel de mutualiteit

U bezorgt het ingevulde formulier en het attest in het gemeentehuis. U kan de aanvraag ook online doen.

Bedrag?

De toelage bedraagt 45 euro per mindervalide.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest FOD Sociale Zekerheid, Fonds voor Arbeidsongevallen, Fonds voor Beroepsziekten of mutualiteit

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Jabbeke.
Officiƫle benaming: Toelagen aan inwoners - Toelage voor mindervalide volwassene.
Laatste update fiche: 02/08/2017.