Individuele zuiveringsinstallaties - Toelage (Leefmilieu, Wonen, Water) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Individuele zuiveringsinstallaties - Toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Jabbeke verleent een subsidie voor de aankoop en plaatsing van een individuele zuiveringsinstallatie.

Voorwaarden

 • het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater
 • het betreft een installatie bij een woning buiten de zuiveringszones A en B
 • het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put
 • de installatie moet gebouwd en geĆ«xploiteerd worden volgens de code van goede praktijk - het hemelwater moet maximaal afgekoppeld worden
 • enkel installaties die geplaatst worden in woningen die vergund zijn en volledig op het grondgebied van Jabbeke liggen, komen in aanmerking
 • u doet de aanvraag in het jaar waarin de installatie gebouwd wordt

Aanvragen

Om de subsidie te krijgen, doorloopt u de volgende stappen:

 • u vult deel I van het aanvraagformulier (pdf) in
 • u bezorgt het gemeentebestuur een kopie van de kosten voor de bouw van de installatie
 • de gemeente voert een plaatsbezoek uit en beslist of uw installatie voldoet aan de code van goede praktijk
 • de gemeente verleent de definitieve goedkeuring
 • binnen een maand na de definitieve goedkeuring betaalt de gemeente de premie

Waar?

Gemeente Jabbeke

Hoe?

U kunt het aanvraagformulier (pdf) downloaden of afhalen bij het gemeentehuis. 

Bedrag?

De gemeentelijke premie is:

 • eenmalig
 • niet hoger dan de helft van de kosten
 • maximaal 1500 euro

De bijkomende gewestelijke subsidie wordt door de gemeente aangevraagd in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling'. Uiterlijk twee maanden na ontvangst van deze gewestelijke subsidie wordt deze door de gemeente aan de particulier overgemaakt.

Als de aanvraag of de installatie afgekeurd wordt, mag u aanpassingen uitvoeren om alsnog in aanmerking te komen voor de premie.

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • bewijsstukken (facturen en foto's)

Bijkomende informatie

Gemeente Jabbeke

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Jabbeke.
Officiƫle benaming: Toelagen betreffende het milieu - Toelagen voor individuele zuiveringsinstallaties.
Laatste update fiche: 27/07/2017.