Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Tielt biedt een jaarlijkse sociaal-pedagogische toelage voor gezinnen met een kind met een handicap. Het verzorgen en opvoeden van een kind met een handicap brengt extra kosten met zich mee. Met deze toelage wil de stad de gezinnen bijspringen in de kosten.

Voorwaarden

 • de moeder, of persoon die haar vervangt, woont minstens al één jaar in Tielt op 31 december van het dienstjaar
 • het kind moet minstens drie jaar oud zijn op 31 december van het dienstjaar
 • het kind heeft een handicap van minstens 66 %

Aanvragen

Waar?

Stad Tielt - Socio-Culturele Dienst

Hoe?

Men dient het daarvoor bestemde formulier in bij de Socio-Culturele Dienst voor 1 december van het dienstjaar. Wie de premie reeds eerder heeft aangevraagd, krijgt de aanvraagformulieren automatisch toegestuurd.

Bedrag?

 • 300 euro per jaar als het kind:
  • het hele jaar thuis verzorgd en opgevoed wordt 
  • geen school bezoekt
  • niet werkt
 • 150 euro per jaar als het kind:
  • het hele jaar thuis verzorgd en opgevoed wordt
  • naar school gaat of gaat werken

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • een attest waaruit blijkt dat het kind een handicap heeft van minstens 66 %

Contacteer

Organisatie Stad Tielt - Socio-Culturele Dienst
Adres Markt 13
8700 Tielt
Tel 051 42 81 11
Website Gemeente Tielt - Website
E-mail socialezaken@tielt.be

Openingsuren: elke werkdag van 9.00 u. tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 u.
zaterdag van 10.00 tot 12.00 u.


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Tielt.
Officiële benaming: Sociaal-pedagogische toelage voor kinderen met een handicap.
Laatste update fiche: 23/11/2011.