Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Kinderen, Personen met een handicap, Thuisverzorging, sociaal pedagogische toelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Langemark-Poelkapelle biedt een sociaal pedagogische toelage voor gezinnen die een kind met een handicap verzorgen en opvoeden. Met deze toelage wil de gemeente bijspringen in de kosten voor de verzorging en opvoeding.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Langemark-Poelkapelle
  • men is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van minstens één kind met een handicap van minstens 66 %
  • het kind met de handicap is niet ouder dan 21 jaar

Aanvragen

Waar?

Gemeente Langemark-Poelkapelle - Dienst Burgerzaken

Hoe?

U kunt de premie aanvragen door u aan te melden bij de Dienst Burgerzaken. De premie moet jaarlijks ten laatste op 31 december worden aangevraagd.

Bedrag?

  • 150 euro per jaar per kind indien een ongeschiktheid werd vastgesteld van 66% of 4 punten in de eerste pijler
  • 200 euro per jaar per kind indien een ongeschiktheid werd vastgesteld van 80% of 6 punten in de eerste pijler

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • attest van invaliditeit uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Langemark-Poelkapelle.
Officiële benaming: Sociaal-Pedagogische toelage voor kinderen met een handicap.
Laatste update fiche: 14/01/2014.