Mantelzorgtoelage (Mantelzorg, mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden, …) verzorgt. U ontvangt hiervoor een mantelzorgpremie.

Voorwaarden

 • u woont in As of een ander gemeente
 • u verzorgt gratis een zorgbehoevend familielid
 • de zorgbehoevende:
  • woont minstens 6 maand in As
  • verblijft niet in een rusthuis of instelling
  • heeft een vermindering van de zelfredzaamheid van minstens 12 punten (categorie 3)
 • de mantelzorger:
  • is familie tot en met de vierde graad van de zorgbehoevende
  • ofwel woont sinds datum aanvraag minstens 6 maand op hetzelfde adres

Aanvragen


Waar?

OCMW As– Sociale Dienst

Hoe?

 • u kunt het aanvraagformulier opvragen bij het OCMW of Sociaal Huis
 • het ingevulde formulier dient u samen met de nodige attesten in bij het OCMW of Sociaal Huis vóór 1 december
 • na goedkeuring van uw dossier betaalt het OCMW de toelage jaarlijks uit

Bedrag?

De toelage van 100 euro per jaar wordt door het OCMW betaald aan de mantelzorger.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • attest FOD Sociale Zekerheid

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 10/02/2017.