Minder Mobielen Centrale (Mindermobielencentrale, Leefloon, Vervoerproblemen, Leefloners, Mobiliteit, Mobiliteitsprobleem, vervoerstoelage andersvaliden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Minder Mobielen Centrale

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De Minder Mobielen Centrale voorziet in vervoer voor minder mobiele personen. Het vervoer wordt gedaan door vrijwilligers.

Voorwaarden

  • u woont in As en
    • ofwel kunt u geen beroep kunnen doen op het openbaar vervoer
    • ofwel moet u zich begeven naar plaatsen die niet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer
    • ofwel kunt u voor vervoer niet rekenen op hulp van familie en kennissen
  • uw netto-inkomsten zijn niet hoger dan tweemaal het leefloon. Uitsluitend voor medisch noodzakelijke behandelingen mag het netto-inkomen ten hoogste gelijk zijn aan driemaal het leefloon.

Aanvragen


Waar?

OCMW As

Hoe?

U maakt een afspraak met de sociale dienst en dan wordt aan de hand van de documenten bekeken of u recht heeft op de MMC.
Hierna kan u uw ritten 3 dagen op voorhand aanvragen.

Bedrag?

Enkel leden van de Minder Mobielen Centrale worden vervoerd. Leden betalen 10 euro lidgeld voor een volledig jaar en 5 euro voor een half jaar (vanaf 1 juli). Voor een koppel bedraagt de bijdrage respectievelijk 15 en 7,5 euro.
Per rit wordt 0,30 euro per kilometer betaald vanaf woonplaats vrijwilliger.

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • inkomstenbewijs

Bijkomende informatie


ContacteerRaadpleeg ook de volgende rechten:

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiƫle benaming: Minder Mobielen Centrale.
Laatste update fiche: 10/02/2017.