Taxicheques (Vervoerproblemen, Mobiliteit, Mobiliteitsprobleem, Taxicheque, Vervoerdienst) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Taxicheques

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW komt tussen in de vervoerskosten van rolstoelgebonden personen met een handicap.

Voorwaarden

 • u woont in As en heeft uw domicilie in As
 • u heeft een jaarlijks belastbaar inkomen dat het verhoogde tegemoetkoming-statuut niet overschrijdt, dit wil zeggen: dat het jaarlijks bruto gezinsinkomen lager ligt dan 17.649,88 euro, verhoogd met 3.267,47 euro per gezinslid ander dan de aanvrager
 • u heeft een attest van een geneesheer waaruit blijkt dat u rolstoelgebonden bent en u hebt:
  • ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 80% invaliditeit
  • ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid van ten minste 50% blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen
  • ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid van verminderde zelfredzaamheid van ten minste 12 punten
  • ofwel een attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat u recht hebt op bijkomende kinderbijslag en minstens 6 punten scoort in pijler 1

Aanvragen


Waar?

OCMW As – Sociale Dienst

Hoe?

De aanvrager (of een helper) komt langs en dan wordt aan de hand van de gegevens en de documenten bekeken of u recht heeft op taxicheques.

Bedrag?

Op jaarbasis ontvangt u 24 cheques van 5,00 euro, die enkel geldig zijn tijdens jaar van uitgifte.
Bij de aanvraag krijg je een taxipas met foto. De taxicheques kan je enkel gebruiken samen met de taxipas.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een attest van FOD Sociale Zekerheid
 • attest geneesheer
 • foto van de aanvrager
 • inkomstenbewijs

Bijkomende informatie


ContacteerRaadpleeg ook de volgende rechten:

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Taxicheques.
Laatste update fiche: 10/02/2017.