Onroerende voorheffing - verhoogde vermindering bescheiden woning (Wonen, Onroerende voorheffing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Onroerende voorheffing - verhoogde vermindering bescheiden woning

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als u eigenaar bent van een bescheiden nieuwbouwwoning kunt u aanspraak maken op een verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing. Een bescheiden woning is een woning met een kadastraal inkomen (KI) van 745 euro of minder.

Voorwaarden

  U komt in aanmerking voor een verhoogde vermindering van de onroerende voorheffing als:

  • u op 1 januari van het aanslagjaar in deze woning bent gedomicilieerd (ingeschreven in het bevolkingsregister)
  • het totale KI van uw in het Vlaams Gewest gelegen goederen niet hoger is dan 745 euro
  • u de woning hebt laten bouwen of nieuw hebt aangekocht, met andere woorden dat de woning nog niet eerder in gebruik is genomen.

  Aanvragen

  Waar?

  Vlaamse overheid - Vlaamse belastingdienst

  Hoe?

  Deze verhoogde vermindering moet u éénmalig aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. Voeg indien mogelijk een kopie van uw aanslagbiljet bij.

  De verhoogde vermindering krijgt u 5 jaar lang. De periode van 5 jaar vangt aan met het eerste jaar waarvoor onroerende voorheffing verschuldigd is (dit is het jaar dat volgt op het jaar van ingebruikname). Na 5 jaar is de vermindering gewoon weer 25 % (als u nog aan de bovenstaande voorwaarden voldoet).

  Als u een aanslagbiljet hebt ontvangen waar de verhoogde vermindering (50%) niet op staat, moet u bezwaar indienen.

  De Vlaamse Belastingdienst kan 5 jaar teruggaan in de tijd als men de aangifte laattijdig doet of als men bezwaar indient.

  Bedrag?

  De verhoogde vergoeding bedraagt 50% van de onroerende voorheffing.

  Meebrengen

   Bijkomende informatie

   http://belastingen.vlaanderen.be/vermindering-voor-bescheiden-woning

   Contacteer

   Organisatie Vlaamse Belastingdienst
   Adres Vaartstraat 16
   9300 Aalst 
   Tel 1700
   Fax /
   Website http://belastingen.vlaanderen.be/vermindering-voor-bescheiden-woning
   E-mail /
   Openingsuren Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9u00 tot 12u00. en van 14u00 tot 16u00.
   Donderdag van 9u00. tot 12u00. en van 13u00 tot 16u00. (18u00 op afspraak).
   Opmerking /

   Raadpleeg ook de volgende rechten:

   Laatste update fiche: 04/07/2017.