Medische kosten - toelage (Geneeskunde, Ziekte, Gezondheidskosten) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Medische kosten - toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

OCMW Gent kan u helpen indien u hoge dokters- en/of apothekerskosten heeft.

Voorwaarden

U woont in Gent en:

 • ofwel u hebt recht op een leefloon of een levensminimum
 • ofwel u bevindt zich in een moeilijke financiële situatie
 • u stemt in met een sociaal en financieel onderzoek dat wordt uitgevoerd door een maatschappelijk werker
 • u gaat langs bij de controle arts van OCMW Gent

Aanvragen

Waar?

In het OCMW Welzijnsbureau van uw wijk

Hoe?

U vraagt de tussenkomst aan in het OCMW Welzijnsbureau van uw wijk.

Bedrag?

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw sociale, financiële en medische situatie.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • de medische attesten
 • een gegrond overzicht van uw inkomsten en uitgaven
  • het laatste aanslagbiljet van de belastingen
  • bewijzen van de huidige inkomsten
  • bewijzen van de medische- en apothekerskosten
  • vervoerskosten, samenstelling gezin, verzekeringen, energie- en telefoonkosten

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Gent.
Officiële benaming: Medisch-farmaceutische kosten.
Laatste update fiche: 26/03/2013.