Vermindering van de onroerende voorheffing voor grootoorlogsverminkten (Ouderen, Handicap (fysisch/lichamelijk), Onroerende voorheffing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Vermindering van de onroerende voorheffing voor grootoorlogsverminkten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als grootoorlogsverminkte krijgt u een vermindering van 20% op de onroerende voorheffing voor uw woning.

Deze vermindering komt niet automatisch op uw aanslagbiljet. U moet ze zelf aanvragen.

U kan de vermindering voor grootoorlogsverminkten niet combineren met de vermindering voor een gehandicapte persoon. U krijgt de vermindering die voor u het voordeligst is.

Voorwaarden

  Een grootoorlogsverminkte is een persoon die getroffen is door een invaliditeit van 100% en die:

  • ofwel militair was in de oorlog van 1914-1918
  • ofwel militair was of verminkt geraakte in de oorlog van 1940-1945
  • ofwel militair was in de oorlog in Korea (onder bepaalde voorwaarden)
  • ofwel als militair opdrachten vervulde in het kader van de NAVO, de V.N. of die erkend werden door de Ministerraad

  Aanvragen


  Waar?

  Vlaamse Belastingdienst

  Hoe?

  U moet eenmalig een aanvraag indienen voor de vermindering.

  Daarbij moet u een bewijs voorleggen waaruit blijkt dat u een grootoorlogsverminkte bent. De Administratie der pensioenen van de Federale Overheidsdienst FinanciĆ«n levert die bewijzen af. Voor burgerslachtoffers wordt het attest uitgereikt door het Ministerie van Sociale Zaken.

  Bedrag?

  U krijgt een vermindering van 20% op de onroerende voorheffing.

  Meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs dat u grootoorlogsverminkte bent

  Bijkomende informatie

  Vermindering van de onroerende voorheffing voor grootoorlogsverminkten

  Contacteer

  Organisatie Vlaamse Belastingdienst
  Adres Vaartstraat 16
  9300 Aalst
  Tel 1700
  Website http://belastingen.vlaanderen.be/vermindering-voor-groot-oorlogsverminkten
  E-mail /
  Openingsuren Maandagen, dinsdagen, woensdagen en vrijdagen van 9.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u.
  Donderdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u (en tot 18.00u op afspraak).


  Laatste update fiche: 23/07/2019.